Onderhoudscontracten / Dakinspecties

______________________________________________________________________

 

Onderhoud van daken is een steeds belangrijker wordend onderwerp. Goed onderhoud zal de levensduur van daken aanzienlijk verlengen. Voor het periodieke onderhoud van daken werken wij met onderhoudscontracten waarbij we minimaal 1 keer per jaar een dakinspectie uitvoeren en de daken ontdoen van vervuilingen zoals bladeren, vuurwerkresten, vogelpoep, enz..
 
Tijdens deze dakinspecties kijken wij met een kritisch en vakkundig oog naar het dak en alle aanwezige dakdetails zoals; afvoeren, dakdoorvoeren, muuraansluitingen, dakranden enz.. Om zo vroegtijdig eventuele gebreken te lokaliseren om schade in een later stadium te voorkomen of te beperken. 
 
Bij elk onderhoudscontract dat wij met een opdrachtgever afsluiten wordt een inventarisatierapport bijgevoegd met alle details die op het dak aanwezig zijn en welke punten er per inspectiebeurt gecontroleerd dienen te worden. Alle gebreken die aan het licht komen tijdens deze dakinspecties herstellen wij voor de contractant op regiebasis na overleg met de opdrachtgever.
 
Een onderhoudscontract kan worden afgesloten van een afdak bij particulieren, bedrijfshallen of complete woonwijken van woningstichtingen. Ieder dak heeft onderhoud nodig hoe groot of klein het is.
 
 
Heeft u interesse in een onderhoudscontract
of wilt u meer informatie hierover,
neem dan gerust contact met ons op.